نگهداری از بیمار در منزل و بیمارستان

مزایای مراقبت در منزل از بیمار

مراقبت در منزل از بیمار عبارت است از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران
در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات بهره مند می شود. مدیریت ارائه خدمات به نحوی که بیماران را در قسمتی یا تمام زندگی شخصی توانمند گرداند که این امر با انجام خدمات مراقبتی پیشگیرانه و حاد یا طولانی صورت می گیرد.

پرستار عضو کلیدی مراقبت در منزل است. پرستاران ستون اصلی سیستم ارایه دهنده این خدمات را تشکیل می دهند و نقش عمده در هماهنگی و ارایه خدمات بهداشتی و پرستاری در منزل را ایفا می کنند.

 

فواید مراقبت در منزل

  1. افزایش کیفیت مراقبت
  2. کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران از جمله بیماران مزمن
  3. پیشگیری از بستری های غیر ضروری با کاهش خطاهای دارویی و سقوط در منزل
  4. کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی
  5. افزایش راحتی و آسایش بیمار
  6. ایمنی برای بیماران و خانواده های آنان
  7. ۲۰ تا ۳۰ % هزینه کمتر از خدمات بیمارستانی
  8. بازگشت سریعتر بیمار به زندگی عادی
  9. افزایش خدمات به بیماران سالمند و نیازمند به مراقبت طولانی
  10. تسریع در ترخیص از بیمارستان و افزایش گردش تخت و …