اخبار

۲۶ مهر ۱۳۹۷
مریم حضرتی-به توان

مراکز مراقبت پرستاری در منزل به ۱۸۰۰ مرکز افزایش می یابد

دکتر حضرتی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵۰ مرکز مراقبت پرستاری در منزل ( home care ) در کشور فعال است، گفت: تا پایان برنامه […]