همکاری با ما

مرکز مشاوره و ارایه مراقبت های پرستاری “به توان” جهت تکمیل کادر اداری و درمانی خود نیازمند تخصص های ذیل می باشد:

 • پرستار خانم با تجربه کار در بخش ICU چهار نفر
 • کمک پرستار و کمک بهیار آقا و خانم هر کدام سه نفر
 • مراقب سالمند خانم دو نفر
 • فرد مسلط به سیستم رایانه و نرم افزار

فرم استخدام

 • YYYY slash MM slash DD
 • Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 1 MB.
  حداکثر 200 کیلوبایت
 • Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 1 MB.
  حداکثر 300 کیلوبایت
 • Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 1 MB.
  حداکثر 300 کیلوبایت
 • Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 1 MB.
  حداکثر 500 کیلوبایت