مراقبت از سالمند

سالمندی می تواند دوران خوبی باشد، دوران سرزندگی و نشاط، عزم و اراده، بزرگی، عزت و شکوه. پیری بیماری نیست و با بالا رفتن سن تغییرات طبیعی در کلیه اندام های بدن ایجاد می شود که با رعایت برخی نکات ساده می توان از بروز مشکلات جلوگیری و با مراقبت صحیح به سالمندی توام با سلامتی و نشاط دست یافت، تا باقی سال های عمر هم به بهترین صورت ادامه یابد. با اینکه به کار بردن شیوه صحیح زندگی باید از دوران جنینی شروع شود، اما هرگز برای تغییر دادن شیوه زندگی و ایجاد عادات پسندیده که منجر به سلامت و شادابی می شوند دیر نیست. شیوه زندگی در دوره سالمندی باید به گونه ای باشد که در آن به مواردی از قبیل بهداشت فردی، ورزش مناسب، تغذیه متعادل، ‌عدم مصرف دخانیات، حضور فعال در جامعه، خانواده و … پرداخته شود.

رفتار مراقب سالمند

ارزیابی جامع سالمندی

اهمیت رفتار مراقب سالمند و چگونگی نگهداری از سالمند در منزل و تجارب او موجب می شود تا سالمند گرامی بتواند در شرایط خوب با آرامش در محل سکونت سالمند نگهداری شود. مراقبت سالمند برای مراقب منزل هر چقدر هم که سخت باشد، اولویت کار قرار می گیرد. سالمندان ممکن است خلق و خویی تند داشته باشند و این مراقب سالمند است که با رفتار خوب و تجربه کافی در مورد نگهداری از سالمند در منزل، به بهترین شکل ممکن از سالمند عزیز نگهداری کند. انتخاب مراقب جزو بخش های مهم مراقبتی سالمند در منزل است. مراقب سالمند باید توانایی ارتباط برقرار کردن با والدین شما و همچنین توانایی انجام امور شخصی آنها را داشته باشد.
 
مزاياي ارزيابي جامع وضعيت سلامت سالمندان:
  • غربالگري و تشخيص زود هنگام بيماري
  • كم كردن عوارض جانبي دارو درماني
  • بهينه سازي مهارت هاي شناختي و عاطفي
  • بهينه سازي استقلال عملكردي
  • كاهش بستري شدن و زمان بستري
  • كاهش پذيرش در خانه سالمندان
  • كاهش هزينه سلامت و مراقبت
  • كاهش مرگ ومير
CGA در عمل شامل ارزيابي، مديريت، پيگيري و كنترل برنامه هاي فردي و اجتماعي مي باشد و در سه سطح پيشگيري اوليه، پيشگيري ثانويه و پيشگيري ثالثيه مطرح می باشد.
در صورتی که شما سالمندی در خانه دارید، می توانید با مرکز خدمات پرستاری به توان تماس گرفته و از این سرویس استفاده نمایید. کارشناس مرکز با هماهنگی قبلی به منزل شما آمده و بر اساس فرم مخصوص ضمن ارزیابی وضعیت جسمی، روانی، محیطی، تغذیه و داروهای مصرفی؛ برنامه ویژه سالمند شما را براساس موارد فوق بصورت اختصاصی تنظیم و در اختیار خانواده قرار خواهد داد.
 

مراقبت از سالمند

سالمندی می تواند دوران خوبی باشد، دوران سرزندگی و نشاط، عزم و اراده، بزرگی، عزت و شکوه. پیری بیماری نیست و با بالا رفتن سن تغییرات طبیعی در کلیه اندام های بدن ایجاد می شود که با رعایت برخی نکات ساده می توان از بروز مشکلات جلوگیری و با مراقبت صحیح به سالمندی توام با سلامتی و نشاط دست یافت، تا باقی سال های عمر هم به بهترین صورت ادامه یابد. با اینکه به کار بردن شیوه صحیح زندگی باید از دوران جنینی شروع شود، اما هرگز برای تغییر دادن شیوه زندگی و ایجاد عادات پسندیده که منجر به سلامت و شادابی می شوند دیر نیست.
شیوه زندگی در دوره سالمندی باید به گونه ای باشد که در آن به مواردی از قبیل بهداشت فردی، ورزش مناسب، تغذیه متعادل، ‌عدم مصرف دخانیات، حضور فعال در جامعه، خانواده و … پرداخته شود.

اهمیت رفتار مراقبت سالمند

و چگونگی

نگهداری از سالمند

در منزل و تجارب او موجب می شود تا سالمند گرامی بتواند در شرایط خوب با آرامش در محل سکونت سالمند نگهداری شود. مراقبت سالمند برای مراقب منزل هر چقدر هم که سخت باشد، اولویت کار قرار می گیرد. سالمندان ممکن است خلق و خویی تند داشته باشند و این مراقب سالمند است که با رفتار خوب و تجربه کافی در مورد نگهداری از سالمند در منزل، به بهترین شکل ممکن از سالمند عزیز نگهداری کند. انتخاب مراقب جزو بخش های مهم مراقبتی سالمند در منزل است. مراقب سالمند باید توانایی ارتباط برقرار کردن با والدین شما و همچنین توانایی انجام امور شخصی آنها را داشته باشد.

ارزیابی جامع سالمندی
ارزيابي جامع سالمندي Comprehensive Geriatric Assessment) )
مزاياي ارزيابي جامع وضعيت سلامت سالمندان:
1. غربالگري و تشخيص زود هنگام بيماري
2. كم كردن عوارض جانبي دارو درماني
3. بهينه سازي مهارت هاي شناختي و عاطفي
4. بهينه سازي استقلال عملكردي
5. كاهش بستري شدن و زمان بستري
6. كاهش پذيرش در خانه سالمندان
7. كاهش هزينه سلامت و مراقبت
8. كاهش مرگ ومير
CGA در عمل شامل ارزيابي، مديريت، پيگيري و كنترل برنامه هاي فردي و اجتماعي مي باشد و در سه سطح پيشگيري اوليه، پيشگيري ثانويه و پيشگيري ثالثيه مطرح می باشد.
در صورتی که شما سالمندی در خانه دارید، می توانید با مرکز خدمات پرستاری به توان تماس گرفته و از این سرویس استفاده نمایید. کارشناس مرکز با هماهنگی قبلی به منزل شما آمده و بر اساس فرم مخصوص ضمن ارزیابی وضعیت جسمی، روانی، محیطی، تغذیه و داروهای مصرفی؛ برنامه ویژه سالمند شما را براساس موارد فوق بصورت اختصاصی تنظیم و در اختیار خانواده قرار خواهد داد.