به اطلاع همکاران گرامی می رساند مرکز مشاوره و ارایه مراقبت های پرستاری “به توان” جهت تکمیل کادر اداری و درمانی خود نیازمند تخصص های ذیل می باشد:

  1. پرستار خانم با تجربه کار در بخش ICU چهار نفر
  2. کمک پرستار و کمک بهیار آقا و خانم هر کدام سه نفر
  3. مراقب سالمند خانم دو نفر
  4. فرد مسلط به سیستم رایانه و نرم افزار

تکمیل فرم همکاری